JULI 2024 ÇAKA 1946
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 7Wong
BetengPon
WasJaya
WatuLintah
-Menga
Suka9
GuruOgan
Aras KembangBumi Kepetak
PatremBuat Lara
Mala SadhaJati
Urip = 5 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluLaba
ButaUler
LuangPepet
Duka1
IndraGigis
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanLanggeng Kayowanan
KasaTresna
Urip = 5 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
SukuGajah
-Menga
Sri8
SriDangu
Laku BulanWisesa Segara
GajahSuka Pinanggih
KasaAwidya
Urip = 5 + 4Taru
BetengWage
AryangMenala
SukuUler
LuangPepet
Raksasa1
UmaOgan
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuKemeranaan
KasaTresna
Urip = 5 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungJaya
WongGajah
-Menga
Pandita8
KalaGigis
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangKinasihaning Jana
KasaAwidya
Urip = 5 + 7Patra
PasahPon
Paniron
Laba
WatuLintah
-Menga
Suka15
BrahmaDangu
Aras KembangBumi Kepetak
PatremLanggeng Kayowanan
KasaNama rupa
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
ButaLintah
-Menga
Dewa10
YamaErangan
Laku ApiWisesa Segara
LembuBuat Astawa
Mala SadhaBhawa
Urip = 4 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa2
GuruNohan
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Sebet
KasaWedana
Urip = 4 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati9
IndraDangu
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanBuat Suka
KasaAwidya
Urip = 4 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungSri
WatuLintah
-Menga
Suka2
SriErangan
Aras KembangSatria Wirang
PedatiBuat Suka
KasaWedana
Urip = 4 + 9Patra
PasahPaing
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka9
UmaNohan
Laku BintangBumi Kepetak
DupaBuat Suka
KasaJaramerana
Urip = 4 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
ButaLintah
-Menga
Dewa1
KalaJangur
Laku ApiWisesa Segara
LembuWerdi Putra
KaroUpadana
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati11
LudraUrungan
Aras TudingSumur Sinaba
DepatSuka Pinanggih
Mala SadhaUpadana
Urip = 3 + 9Taru
BetengPaing
AryangMenala
WatuLintah
-Menga
Suka3
YamaOgan
Aras KembangSatria Wirang
YuyuBuat Astawa
KasaSeparsa
Urip = 3 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
WatuLembu
LuangPepet
Raja10/11
GuruDangu
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratManggih Suka
KasaJati
Urip = 3 + 5Patra
PasahUmanis
PanironLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa3
IndraUrungan
Laku ApiWisesa Segara
KudaKinasihaning Jana
KasaSeparsa
Urip = 3 + 7Wong
BetengPon
WasSri
WongGajah
-Menga
Pandita10
SriOgan
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuKinasihaning Jana
KasaJati
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 5Taru
BetengUmanis
AryangLaba
WatuLintah
-Menga
Suka12
BrahmaTulus
Aras KembangSumur Sinaba
TangisTininggalin Suka
Mala SadhaTresna
Urip = 7 + 7Sato
KajengPon
UrukungSri
SukuGajah
-Menga
Sri4
LudraErangan
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungTininggalin Suka
KasaSadayatana
Urip = 7 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh12
YamaDangu
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaBuat Suka
KasaBhawa
Urip = 7 + 9Wong
BetengPaing
WasJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa4
GuruTulus
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaWerdi Putra
KasaSadayatana
Urip = 7 + 4Paksi
KajengWage
MauluLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati11
IndraErangan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaTininggalin Suka
KasaBhawa
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
WatuUler
LuangPepet
Raja13
KalaDadi
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurPatining Amerta
Mala SadhaSadayatana
Urip = 8 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
WatuLintah
-Menga
Suka5
BrahmaUrungan
Aras KembangTunggak Semi
KumbaBuat Suka
KasaNama rupa
Urip = 8 + 5Wong
BetengUmanis
WasSri
ButaUler
LuangPepet
Duka13
LudraJangur
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelSuka Pinanggih
KasaUpadana
Urip = 8 + 7Paksi
KajengPon
MauluMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh5
YamaDadi
Laku SuryaSatria Wirang
BadeSuka Rahayu
KasaNama rupa
Urip = 8 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa12
GuruUrungan
Laku AirBumi Kepetak
NagaRahayu
KasaUpadana
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 7Patra
PasahPon
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka14
UmaDangu
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatTininggalin Suka
Mala SadhaNama rupa
Urip = 6 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
SukuGajah
-Menga
Sri6
KalaTulus
Laku BulanWisesa Segara
UdangTininggalin Suka
KasaWidnyana
Urip = 6 + 9Paksi
KajengPaing
MauluLaba
WongLembu
LuangPepet
Manuh14
BrahmaGigis
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongSuka Pinanggih
KasaUpadana
Urip = 6 + 4Mina
PasahWage
TunglehSri
WongGajah
-Menga
Pandita6
LudraDangu
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutSuka Pinanggih
KasaWidnyana
Urip = 6 + 5Taru
BetengUmanis
AryangMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati13
YamaTulus
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremBuat Sebet
KasaSeparsa
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 4Wong
BetengWage
Was
Sri
ButaUler
LuangPepet
Duka15
SriJangur
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungSida Kasobagian
Mala SadhaWidnyana
Urip = 9 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluMenala
SukuGajah
-Menga
Sri7
UmaDadi
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongManggih Suka
KasaSaskara
Urip = 9 + 7Mina
PasahPon
Tungleh
Jaya
GajahLintah
-Menga
Manusa15
KalaNohan
Laku AirWisesa Segara
SungengeManggih Suka
KasaTresna
Urip = 9 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja7
BrahmaJangur
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganSida Kasobagian
KasaSaskara
Urip = 9 + 9Sato
KajengPaing
UrukungSri
ButaGajah
-Menga
Dewa14
LudraDadi
Laku ApiSatria Wibawa
PanahBuat Astawa
KasaSadayatana
INGKELTARU BUKU WONG SATO MINA MANUK