MEI 2022 ÇAKA 1944
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 9Paksi
KajengPaing
MauluMenala
SukuGajah
-Menga
Sri1
YamaErangan
Laku BulanWisesa Segara
GajahBuat Manggih Suka
Mala JiyesthaSeparsa
Urip = 5 + 4Mina
PasahWage
TunglehJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa8
GuruNohan
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuKinasihan Amerta
Mala JiyesthaJati
Urip = 5 + 5Taru
BetengUmanis
Aryang
Laba
WongGajah
-Menga
Pandita15
IndraJangur
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBawu Putra
Mala JiyesthaSeparsa
Urip = 5 + 7Sato
KajengPon
UrukungSri
WatuLintah
-Menga
Suka7
SriDadi
Aras KembangBumi Kepetak
PatremKemeranaan
Mala JiyesthaJaramerana
Urip = 5 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka14
UmaUrungan
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanTininggalin Suka
Mala JiyesthaWidnyana
Urip = 5 + 9Wong
BetengPaing
WasJaya
SukuGajah
-Menga
Sri6
KalaOgan
Laku BulanWisesa Segara
GajahLuwih Bagia
SadhaSaskara
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 7Mina
PasahPon
TunglehSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati2
LudraUrungan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanTininggalin Suka
Mala JiyesthaSadayatana
Urip = 4 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangMenala
WatuLintah
-Menga
Suka9
YamaOgan
Aras KembangSatria Wirang
PedatiKinasihan Amerta
Mala JiyesthaJati
Urip = 4 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka1
GuruGigis
Laku BintangBumi Kepetak
DupaSuka Pinanggih
Mala JiyesthaSeparsa
Urip = 4 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa8
IndraDangu
Laku ApiWisesa Segara
LembuTininggalin Suka
Mala JiyesthaJati
Urip = 4 + 5Wong
BetengUmanis
Was
Sri
SukuUler
LuangPepet
Raksasa15
SriTulus
Laku AnginTunggak Semi
KelapaTininggalin Suka
Mala JiyesthaSaskara
Urip = 4 + 7Paksi
KajengPon
MauluJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati7
KalaErangan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanSuka Pinanggih
SadhaAwidya
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 4Taru
BetengWage
AryangLaba
WatuLembu
LuangPepet
Raja3
BrahmaTulus
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratBuat Merang
Mala JiyesthaNama rupa
Urip = 3 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungSri
ButaLintah
-Menga
Dewa10
LudraErangan
Laku ApiWisesa Segara
KudaBuat Merang
Mala JiyesthaBhawa
Urip = 3 + 7Patra
PasahPon
PanironMenala
WongGajah
-Menga
Pandita2
YamaNohan
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuSuka Pinanggih
Mala JiyesthaSadayatana
Urip = 3 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati9
GuruJangur
Aras TudingSumur Sinaba
DepatPatining Amerta
Mala JiyesthaBhawa
Urip = 3 + 9Paksi
KajengPaing
MauluLaba
WatuLintah
-Menga
Suka1
IndraDadi
Aras KembangSatria Wirang
YuyuKinasihan Amerta
SadhaWedana
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh4
KalaDadi
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaSuka Pinanggih
Mala JiyesthaWidnyana
Urip = 7 + 9Patra
PasahPaing
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa11
BrahmaUrungan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaLanggeng Kayowanan
Mala JiyesthaUpadana
Urip = 7 + 4Wong
BetengWage
WasSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati3
LudraOgan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaLuwih Bagia
Mala JiyesthaNama rupa
Urip = 7 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluMenala
WatuLintah
-Menga
Suka10
YamaGigis
Aras KembangSumur Sinaba
TangisTininggalin Suka
Mala JiyesthaUpadana
Urip = 7 + 7Mina
PasahPon
TunglehJaya
SukuGajah
-Menga
Sri2
GuruDangu
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungBagna Mapasah
SadhaSeparsa
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 5Patra
PasahUmanis
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka5
UmaDangu
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelBuat Astawa
Mala JiyesthaSaskara
Urip = 8 + 7Wong
BetengPon
WasJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh12
KalaTulus
Laku SuryaSatria Wirang
BadeKinasihan Amerta
Mala JiyesthaTresna
Urip = 8 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa4
BrahmaErangan
Laku AirBumi Kepetak
NagaTininggalin Suka
Mala JiyesthaWidnyana
Urip = 8 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
WatuUler
LuangPepet
Raja11
LudraNohan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurKasobagian
Mala JiyesthaTresna
Urip = 8 + 4Taru
BetengWage
AryangMenala
WatuLintah
-Menga
Suka3
YamaJangur
Aras KembangTunggak Semi
KumbaManggih Suka
SadhaSadayatana
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 9Wong
BetengPaing
WasSri
WongLembu
LuangPepet
Manuh6
SriJangur
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongBuat Astawa
Mala JiyesthaAwidya
Urip = 6 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
WongGajah
-Menga
Pandita13
UmaDadi
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutWerdi Putra
Mala JiyesthaWedana
Urip = 6 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati5
KalaUrungan
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremLuwih Bagia
Mala JiyesthaSaskara
Urip = 6 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
ButaUler
LuangPepet
Duka12
BrahmaOgan
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatLuwih Bagia
Mala JiyesthaWedana
Urip = 6 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungSri
SukuGajah
-Menga
Sri4
LudraGigis
Laku BulanWisesa Segara
UdangKinasihaning Jana
SadhaNama rupa
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 7Paksi
KajengPon
MauluLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa7
IndraGigis
Laku AirWisesa Segara
SungengeBuat Astawa
Mala JiyesthaJaramerana
Urip = 9 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
WatuUler
LuangPepet
Raja14
SriDangu
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganWerdi Putra
Mala JiyesthaWedana
Urip = 9 + 9Taru
BetengPaing
AryangMenala
ButaGajah
-Menga
Dewa6
UmaTulus
Laku ApiSatria Wibawa
PanahBuat Sebet
Mala JiyesthaAwidya
Urip = 9 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka13
KalaErangan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungSubagia
Mala JiyesthaNama rupa
Urip = 9 + 5Patra
PasahUmanis
PanironLaba
SukuGajah
-Menga
Sri5
BrahmaNohan
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongBagna Mapasah
SadhaWidnyana
INGKELBUKU WONG SATO MINA MANUK TARU