APRIL 2024 ÇAKA 1946
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 9Patra
PasahPaing
PanironMenala
SukuGajah
-Menga
Sri7
UmaNohan
Laku BulanWisesa Segara
GajahTininggalin Suka
KedasaJati
Urip = 5 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa14
KalaJangur
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuTininggalin Suka
KedasaSaskara
Urip = 5 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluLaba
WongGajah
-Menga
Pandita6
BrahmaDadi
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBuat Suka
JiyesthaAwidya
Urip = 5 + 7Mina
PasahPon
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka13
LudraUrungan
Aras KembangBumi Kepetak
PatremKemeranaan
JiyesthaWedana
Urip = 5 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka5
YamaOgan
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanBuat Sebet
JiyesthaSaskara
Urip = 5 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
SukuGajah
-Menga
Sri12
GuruGigis
Laku BulanWisesa Segara
GajahSida Kasobagian
JiyesthaWedana
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 7Wong
BetengPon
WasSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati8
SriOgan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanManggih Suka
KedasaBhawa
Urip = 4 + 8Paksi
KajengKeliwon
Maulu
Menala
WatuLintah
-Menga
Suka15
UmaGigis
Aras KembangSatria Wirang
PedatiTininggalin Suka
KedasaAwidya
Urip = 4 + 9Mina
PasahPaing
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka7
KalaDangu
Laku BintangBumi Kepetak
DupaManggih Suka
JiyesthaJaramerana
Urip = 4 + 4Taru
BetengWage
AryangLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa14
BrahmaTulus
Laku ApiWisesa Segara
LembuKinasihan Amerta
JiyesthaWedana
Urip = 4 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungSri
SukuUler
LuangPepet
Raksasa6
LudraErangan
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Astawa
JiyesthaAwidya
Urip = 4 + 7Patra
PasahPon
PanironMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati13
YamaNohan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanLanggeng Kayowanan
JiyesthaNama rupa
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 4Paksi
KajengWage
MauluLaba
WatuLembu
LuangPepet
Raja9
IndraErangan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratKinasihaning Jana
KedasaUpadana
Urip = 3 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehSri
ButaLintah
-Menga
Dewa1
SriNohan
Laku ApiWisesa Segara
KudaSuka Pinanggih
JiyesthaSeparsa
Urip = 3 + 7Taru
BetengPon
AryangMenala
WongGajah
-Menga
Pandita8
UmaJangur
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuBuat Astawa
JiyesthaJati
Urip = 3 + 8Sato
KajengKeliwon
Urukung
Jaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati15
KalaDadi
Aras TudingSumur Sinaba
DepatKinasihan Amerta
JiyesthaSeparsa
Urip = 3 + 9Patra
PasahPaing
PanironLaba
WatuLintah
-Menga
Suka7
BrahmaUrungan
Aras KembangSatria Wirang
YuyuTininggalin Suka
JiyesthaJaramerana
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh10
GuruUrungan
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaSuka Pinanggih
KedasaTresna
Urip = 7 + 9Taru
BetengPaing
AryangLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa2
IndraOgan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaBuat Suka
JiyesthaSadayatana
Urip = 7 + 4Sato
KajengWage
UrukungSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati9
SriGigis
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaBuat Merang
JiyesthaJati
Urip = 7 + 5Patra
PasahUmanis
PanironMenala
WatuLintah
-Menga
Suka1
UmaDangu
Aras KembangSumur Sinaba
TangisKinasihaning Jana
JiyesthaSeparsa
Urip = 7 + 7Wong
BetengPon
WasJaya
SukuGajah
-Menga
Sri8
KalaTulus
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungTininggalin Suka
JiyesthaJati
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 5Taru
BetengUmanis
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka11
YamaTulus
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelBuat Sebet
KedasaWedana
Urip = 8 + 7Sato
KajengPon
UrukungJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh3
GuruErangan
Laku SuryaSatria Wirang
BadePatining Amerta
JiyesthaNama rupa
Urip = 8 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa10
IndraNohan
Laku AirBumi Kepetak
NagaWerdi Putra
JiyesthaBhawa
Urip = 8 + 9Wong
BetengPaing
WasSri
WatuUler
LuangPepet
Raja2
SriJangur
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurTininggalin Suka
JiyesthaSadayatana
Urip = 8 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
WatuLintah
-Menga
Suka9
UmaDadi
Aras KembangTunggak Semi
KumbaBuat Astawa
JiyesthaBhawa
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 9Sato
KajengPaing
UrukungSri
WongLembu
LuangPepet
Manuh12
LudraDadi
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongWerdi Putra
KedasaSeparsa
Urip = 6 + 4Patra
PasahWage
PanironMenala
WongGajah
-Menga
Pandita4
YamaUrungan
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutPatining Amerta
JiyesthaWidnyana
Urip = 6 + 5Wong
BetengUmanis
WasJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati11
GuruOgan
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremManggih Suka
JiyesthaUpadana
Urip = 6 + 7Paksi
KajengPon
MauluLaba
ButaUler
LuangPepet
Duka3
IndraGigis
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatPatining Amerta
JiyesthaNama rupa
Urip = 6 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
SukuGajah
-Menga
Sri10
SriDangu
Laku BulanWisesa Segara
UdangTininggalin Suka
JiyesthaUpadana
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 7Patra
PasahPon
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa13
BrahmaDangu
Laku AirWisesa Segara
SungengeSida Kasobagian
KedasaWidnyana
Urip = 9 + 8Wong
BetengKeliwon
WasSri
WatuUler
LuangPepet
Raja5
LudraTulus
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganManggih Suka
JiyesthaSaskara
Urip = 9 + 9Paksi
KajengPaing
MauluMenala
ButaGajah
-Menga
Dewa12
YamaErangan
Laku ApiSatria Wibawa
PanahBuat Suka
JiyesthaTresna
Urip = 9 + 4Mina
PasahWage
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka4
GuruNohan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungPatining Amerta
JiyesthaWidnyana
Urip = 9 + 5Taru
BetengUmanis
AryangLaba
SukuGajah
-Menga
Sri11
IndraJangur
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongManggih Suka
JiyesthaTresna
INGKELMANUK TARU BUKU WONG SATO MINA