APRIL 2022 ÇAKA 1944
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
SukuGajah
-Menga
Sri10
SriDangu
Laku BulanWisesa Segara
GajahSuka Pinanggih
KedasaTresna
Urip = 5 + 4Taru
BetengWage
AryangMenala
SukuUler
LuangPepet
Raksasa2
UmaOgan
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuKemeranaan
JiyesthaSadayatana
Urip = 5 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungJaya
WongGajah
-Menga
Pandita9
KalaGigis
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangKinasihaning Jana
JiyesthaJati
Urip = 5 + 7Patra
PasahPon
PanironLaba
WatuLintah
-Menga
Suka1
BrahmaDangu
Aras KembangBumi Kepetak
PatremLanggeng Kayowanan
JiyesthaSeparsa
Urip = 5 + 8Wong
BetengKeliwon
WasSri
ButaUler
LuangPepet
Duka9
LudraTulus
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanKemertaan
JiyesthaBhawa
Urip = 5 + 9Paksi
KajengPaing
MauluMenala
SukuGajah
-Menga
Sri1
YamaErangan
Laku BulanWisesa Segara
GajahBuat Manggih Suka
Mala JiyesthaSeparsa
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati11
IndraDangu
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanBuat Suka
KedasaWedana
Urip = 4 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungSri
WatuLintah
-Menga
Suka3
SriErangan
Aras KembangSatria Wirang
PedatiBuat Suka
JiyesthaNama rupa
Urip = 4 + 9Patra
PasahPaing
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka10
UmaNohan
Laku BintangBumi Kepetak
DupaBuat Suka
JiyesthaBhawa
Urip = 4 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
ButaLintah
-Menga
Dewa2
KalaJangur
Laku ApiWisesa Segara
LembuWerdi Putra
JiyesthaSadayatana
Urip = 4 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluLaba
SukuUler
LuangPepet
Raksasa10
BrahmaDadi
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Sebet
JiyesthaUpadana
Urip = 4 + 7Mina
PasahPon
TunglehSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati2
LudraUrungan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanTininggalin Suka
Mala JiyesthaSadayatana
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
WatuLembu
LuangPepet
Raja12
GuruDangu
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratManggih Suka
KedasaSeparsa
Urip = 3 + 5Patra
PasahUmanis
PanironLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa4
IndraUrungan
Laku ApiWisesa Segara
KudaKinasihaning Jana
JiyesthaWidnyana
Urip = 3 + 7Wong
BetengPon
WasSri
WongGajah
-Menga
Pandita11
SriOgan
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuKinasihaning Jana
JiyesthaUpadana
Urip = 3 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati3/4
UmaGigis
Aras TudingSumur Sinaba
DepatManggih Suka
JiyesthaWidnyana
Urip = 3 + 9Mina
PasahPaing
TunglehJaya
WatuLintah
-Menga
Suka11
KalaDangu
Aras KembangSatria Wirang
YuyuLuwih Bagia
JiyesthaTresna
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh13
YamaDangu
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaBuat Suka
KedasaWidnyana
Urip = 7 + 9Wong
BetengPaing
WasJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa5
GuruTulus
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaWerdi Putra
JiyesthaSaskara
Urip = 7 + 4Paksi
KajengWage
MauluLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati12
IndraErangan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaTininggalin Suka
JiyesthaTresna
Urip = 7 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka5
SriNohan
Aras KembangSumur Sinaba
TangisSida Kasobagian
JiyesthaSaskara
Urip = 7 + 7Taru
BetengPon
AryangMenala
SukuGajah
-Menga
Sri12
UmaJangur
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungSuka Pinanggih
JiyesthaWedana
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 5Wong
BetengUmanis
WasSri
ButaUler
LuangPepet
Duka14
LudraJangur
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelSuka Pinanggih
KedasaSaskara
Urip = 8 + 7Paksi
KajengPon
MauluMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh6
YamaDadi
Laku SuryaSatria Wirang
BadeSuka Rahayu
JiyesthaAwidya
Urip = 8 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa13
GuruUrungan
Laku AirBumi Kepetak
NagaRahayu
JiyesthaWedana
Urip = 8 + 9Taru
BetengPaing
AryangLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja6
IndraOgan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurTininggalin Suka
JiyesthaAwidya
Urip = 8 + 4Sato
KajengWage
UrukungSri
WatuLintah
-Menga
Suka13
SriGigis
Aras KembangTunggak Semi
KumbaBuat Suka
JiyesthaNama rupa
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 9Paksi
KajengPaing
Maulu
Laba
WongLembu
LuangPepet
Manuh15
BrahmaGigis
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongSuka Pinanggih
KedasaAwidya
Urip = 6 + 4Mina
PasahWage
TunglehSri
WongGajah
-Menga
Pandita7
LudraDangu
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutSuka Pinanggih
JiyesthaJaramerana
Urip = 6 + 5Taru
BetengUmanis
AryangMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati14
YamaTulus
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremBuat Sebet
JiyesthaWedana
Urip = 6 + 7Sato
KajengPon
UrukungJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka7
GuruErangan
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatSuka Pinanggih
JiyesthaJaramerana
Urip = 6 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironLaba
SukuGajah
-Menga
Sri14
IndraNohan
Laku BulanWisesa Segara
UdangManggih Suka
JiyesthaWidnyana
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 7Mina
PasahPon
TunglehJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa1
KalaNohan
Laku AirWisesa Segara
SungengeManggih Suka
JiyesthaSeparsa
Urip = 9 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja8
BrahmaJangur
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganSida Kasobagian
JiyesthaJati
Urip = 9 + 9Sato
KajengPaing
Urukung
Sri
ButaGajah
-Menga
Dewa15
LudraDadi
Laku ApiSatria Wibawa
PanahBuat Astawa
JiyesthaSeparsa
Urip = 9 + 4Patra
PasahWage
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka8
YamaUrungan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungBagna Mapasah
JiyesthaJati
Urip = 9 + 5Wong
BetengUmanis
Was
Jaya
SukuGajah
-Menga
Sri15
GuruOgan
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongSuka Pinanggih
JiyesthaSaskara
INGKELWONG SATO MINA MANUK TARU BUKU