APRIL 2021 ÇAKA 1943
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 7Sato
KajengPon
Urukung
Sri
WatuLintah
-Menga
Suka15
SriDadi
Aras KembangBumi Kepetak
PatremKemeranaan
KedasaSadayatana
Urip = 5 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka7
UmaUrungan
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanTininggalin Suka
KedasaJati
Urip = 5 + 9Wong
BetengPaing
Was
Jaya
SukuGajah
-Menga
Sri15
KalaOgan
Laku BulanWisesa Segara
GajahLuwih Bagia
KedasaAwidya
Urip = 5 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
SukuUler
LuangPepet
Raksasa7
YamaGigis
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuSuka Rahayu
JiyesthaJaramerana
Urip = 5 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehJaya
WongGajah
-Menga
Pandita14
GuruDangu
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBuat Suka
JiyesthaWedana
Urip = 5 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
WatuLintah
-Menga
Suka6
IndraTulus
Aras KembangBumi Kepetak
PatremTininggalin Suka
JiyesthaAwidya
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa1
IndraDangu
Laku ApiWisesa Segara
LembuTininggalin Suka
KedasaSadayatana
Urip = 4 + 5Wong
BetengUmanis
WasSri
SukuUler
LuangPepet
Raksasa8
SriTulus
Laku AnginTunggak Semi
KelapaTininggalin Suka
KedasaBhawa
Urip = 4 + 7Paksi
KajengPon
MauluJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati1
KalaErangan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanSuka Pinanggih
JiyesthaSeparsa
Urip = 4 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka8
LudraNohan
Aras KembangSatria Wirang
PedatiKinasihan Amerta
JiyesthaJati
Urip = 4 + 9Taru
BetengPaing
Aryang
Menala
ButaUler
LuangPepet
Duka15
YamaJangur
Laku BintangBumi Kepetak
DupaBuat Sebet
JiyesthaSeparsa
Urip = 4 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
ButaLintah
-Menga
Dewa7
GuruDadi
Laku ApiWisesa Segara
LembuTininggalin Suka
JiyesthaJaramerana
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati2
GuruJangur
Aras TudingSumur Sinaba
DepatPatining Amerta
KedasaNama rupa
Urip = 3 + 9Paksi
KajengPaing
MauluLaba
WatuLintah
-Menga
Suka9/10
IndraDadi
Aras KembangSatria Wirang
YuyuKinasihan Amerta
KedasaTresna
Urip = 3 + 4Mina
PasahWage
TunglehJaya
WatuLembu
LuangPepet
Raja2
KalaUrungan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratKinasihan Amerta
JiyesthaSadayatana
Urip = 3 + 5Taru
BetengUmanis
AryangLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa9
BrahmaOgan
Laku ApiWisesa Segara
KudaKinasihan Amerta
JiyesthaJati
Urip = 3 + 7Sato
KajengPon
UrukungSri
WongGajah
-Menga
Pandita1
LudraGigis
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuKinasihan Amerta
JiyesthaSeparsa
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluMenala
WatuLintah
-Menga
Suka3
YamaGigis
Aras KembangSumur Sinaba
TangisTininggalin Suka
KedasaWidnyana
Urip = 7 + 7Mina
PasahPon
TunglehJaya
SukuGajah
-Menga
Sri11
GuruDangu
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungBagna Mapasah
KedasaWedana
Urip = 7 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh3
UmaTulus
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaBuat Suka
JiyesthaNama rupa
Urip = 7 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa10
KalaErangan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaBuat Sebet
JiyesthaBhawa
Urip = 7 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati2
BrahmaNohan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaBuat Suka
JiyesthaSadayatana
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
WatuUler
LuangPepet
Raja4
LudraNohan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurKasobagian
KedasaSaskara
Urip = 8 + 4Taru
BetengWage
AryangMenala
WatuLintah
-Menga
Suka12
YamaJangur
Aras KembangTunggak Semi
KumbaManggih Suka
KedasaSeparsa
Urip = 8 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungSri
ButaUler
LuangPepet
Duka4
SriDadi
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelManggih Bagia
JiyesthaWidnyana
Urip = 8 + 7Patra
PasahPon
PanironMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh11
UmaUrungan
Laku SuryaSatria Wirang
BadeBuat Suka
JiyesthaUpadana
Urip = 8 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa3
KalaOgan
Laku AirBumi Kepetak
NagaTininggalin Suka
JiyesthaNama rupa
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
ButaUler
LuangPepet
Duka5
BrahmaOgan
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatLuwih Bagia
KedasaAwidya
Urip = 6 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungSri
SukuGajah
-Menga
Sri13
LudraGigis
Laku BulanWisesa Segara
UdangKinasihaning Jana
KedasaWidnyana
Urip = 6 + 9Patra
PasahPaing
PanironLaba
WongLembu
LuangPepet
Manuh5
IndraDangu
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongTininggalin Suka
JiyesthaSaskara
Urip = 6 + 4Wong
BetengWage
WasSri
WongGajah
-Menga
Pandita12
SriTulus
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutBuat Sebet
JiyesthaTresna
Urip = 6 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati4
UmaErangan
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremBuat Astawa
JiyesthaWidnyana
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka6
KalaErangan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungSubagia
KedasaJaramerana
Urip = 9 + 5Patra
PasahUmanis
PanironLaba
SukuGajah
-Menga
Sri14
BrahmaNohan
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongBagna Mapasah
KedasaSaskara
Urip = 9 + 7Wong
BetengPon
WasJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa6
GuruJangur
Laku AirWisesa Segara
SungengePatining Amerta
JiyesthaAwidya
Urip = 9 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja13
IndraDadi
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganWerdi Putra
JiyesthaWedana
Urip = 9 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
ButaGajah
-Menga
Dewa5
SriUrungan
Laku ApiSatria Wibawa
PanahDahat Kingking
JiyesthaSaskara
INGKELMINA MANUK TARU BUKU WONG SATO